Detail Cantuman Kembali

XML

Masalah Sosial Budaya Tahun 2000 (sebuah bunga rampai)


Organisasi kemasyarakatan, seperti karang-taruna, pramuka, perkumpulan keagamaan,Kowani,dapat diikitsertakan dalam prosesini, dengan menangani suatu aspek yang berkaitan dengan hakikat organisasi masing-masing.
Sujatmoko (dkk)
Sujatmoko (dkk) - Personal Name
303.4 MAS
303.4
Text
Indonesia
Tiara Wacana Yogya
1987
Yogyakarta :
ix, 134 hlm.; 19 cm
LOADING LIST...
LOADING LIST...