Kesenian Tambur Minang


Kesenian Tambur Minang

Jumat, 15 Juni 2018

Pukul 14.30 WIB

Area Tugu Api Pancasila

Taman Mini "Indonesia Indah"

Kesenian Tambur Minang


Kesenian Tambur Minang

Rabu, 5 Juni 2019

Pukul 14.00 WIB – Selesai

Area Tugu Api Pancasila

Taman Mini "Indonesia Indah"

Copyrights 2016, Taman Mini "indonesia indah" All Rights Reserved.